For medlemmer

HJÆLPERSYSTEM I EGUM RIDEKLUB

Pr. 1. januar 2021 indføres et nyt hjælpersystem i Egum Rideklub.

Indtægter fra stævner og arrangementer udgør en betydelig del af klubbens økonomi. Det nye hjælpersystem skal derfor sikre, at alle klubbens medlemmer bidrager til at løfte opgaven, så vi fortsat kan afholde stævner og arrangementer. På den måde holde vi fortsat prisen på medlemskab nede.

Fra 1. januar 2021 skal hjælp til stævner og arrangementer betragtes som en del af medlemsbetalingen i klubben.

Fra 1. januar 2021 skal alle medlemmer årligt hjælpe:

Pr. ridehuskort

11 poster

Pr. passerkort

7 poster

Medlemskab i elevskolen

4 poster

Aktive medlemmer uden ridehuskort

4 poster

Antallet af poster for de forskellige typer af medlemmer afspejler hvor stort engagement hver type medlem kan forventes af lægge i klubben.

Poster (ikke timer)

Da det kan være svært at forudsige længden på klasserne i forbindelse med et stævne, opgøres der ikke timer, men poster.

Én post på hjælperlisten = en post i hjælperregnskabet

Hvis man hjælper ved arrangementer som ikke er inddelt i poster, for eksempel en arbejdsdag eller en kåring, er 2 timer = 1 post.

Opgørelse af hjælperregnskab

Dine hjælperposter skal fordeles ud over året. De vil blive opgjort kvartalsvist og skal fordeles således:

Ridehuskort

Passerkort

Elevskole og aktive medlemmer uden ridehuskort

1.      kvartal

3

2

1

2.      kvartal

3

2

1

3.      kvartal

2

1

1

4.      kvartal

3

2

2

Regnskabet vil kunne findes hvert kvartal på en liste i rytterstuen. Der vil blive opgjort på medlemsnummer, så det kun er en selv der kan se, hvor meget man har hjulpet.

Konsekvenser

Det nye hjælpersystem vil køre som en prøve og tilvænningsperiode indtil 30. juni 2021. Hvis alle medlemmer af frivillighedens vej bidrager med de poster, som de er pålagt, vil systemet fortsætte som i prøveperioden. Hvis ikke alle bidrager vil bestyrelsen tage stilling til, hvilke konsekvenser det skal have fremadrettet.

Mulighed for at hjælpe for hinanden

Fremover vil hjælperlisterne se lidt anderledes ud, man skal nemlig både angive hvem der varetager posten og hvis regnskab posten skal indgå i.

Det vil se ud noget lignende dette:

Hvis du vil have posten på dit eget regnskab, skriver du dit eget navn og medlemsnummer. Hvis du hjælper for en anden, skriver du dit eget navn og medlemsnummeret på den du hjælper for.

Angående Covid-19

Hvis ikke det bliver muligt at gennemføre lige så mange stævner og arrangementer i 2021, som vi er vant til, justerer vi selvfølgelig antallet af poster.

Hvis du har spørgsmål til hvordan systemet eller hjælperlisterne fungerer: kontakt Simone Nielsen på simone2602@yahoo.dk

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til baggrunden for hjælpersystemet eller de beslutninger der er taget: kontakt bestyrelsen på kontakt@egum-rideklub.dk

Specifikation af hjælperposter

Forberedelse af stævne

Opsamling af klatter + tømning af trillebøre på alle baner

Rengøring af rytterstue

Fejning af barriere + rengøring af borde og stole i hal 3

Forberedelse af mad i café

Opsætning af springbane

Under stævnet

Timeopdelt (2 timer)

Klasseopdelt

Sekretariatshjælper

Sekretariatsansvarlig

Portåbner og kritikhenter

Skriver og speaker (dressur)

Renholdelse og opsyn med opvarmning og parkering

Skriver og speaker (spring)

Café ansvarlig

Taster (dressur)

Café hjælper

Taster (spring)

Tidtager (spring, c-stævner)

Banepersonale (spring)

Harvning mellem klasser (c-stævner)

Rengøring af rytterstue og toiletter efter sidste klasse (hver dag)

Efter stævnet

Rengøring af café

Nedtagning af springbane (evt. fredag)

Oprydning af diverse (i samarbejde med sekretariatet)

Andre aktiviteter end stævne

Championater, følskuer og lignende arrangementer

Planlagte arbejdsdage, fx rengøringsdage, maling af spring mv.

 

Forpligtelser som medlem

Egum Rideklub er stedet med plads til alle, uanset om du springer eller rider dressur, er elite-, motions eller skovtursrytter. Vi råder over 3 ridehaller, 1 stor udendørs springbane, 1 udendørs dressurbane og forskellige undervisningsmuligheder.

Der er tilbydes holdtimer på hverdage og der er mulighed for at booke enetimer hos vores forskellige undervisere. Vi er en masse frivillige, som giver en eller flere hænder med for at få det hele til at fungere, og du er meget velkommen.

Egum Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund – under Distrikt 10.