Ryge- og alkoholpolitik

Ryge- og alkoholpolitik

På rideskolen arbejder ansatte, medlemmer og frivillige hjælpere med maskiner, dyr og mennesker. Det er forbundet med en sikkerhedsmæssig risiko at udføre dette arbejde i påvirket tilstand. Som udgangspunkt må ingen være berusede eller påvirkede på rideklubbens arealer. Rideskolens maskiner må ikke føres af berusede eller påvirkede personer. Ved fester ophæves alkoholforbuddet for alle.

Rygning er forbudt i stalde og alle indendørs faciliteter. Dette gælder ligeledes i mellemgange ved ridehaller. 

Ansatte:

Klubben har nul tolerance for alkohol/rusmidler for klubbens ansatte. Medarbejdere må under udførelsen af deres arbejde eller ved deres færden i klubben ikke være påvirkede af alkohol/rusmidler. Det er på ingen måder tilladt at ride eller omgås heste/ponyer påvirket af alkohol/rusmidler.

 

Medlemmer og frivillige hjælpere:

Indtagelse af alkohol er tilladt, hvis det foregår på en forsvarlig og ansvarlig måde. Udgangspunktet er, at medlemmer og frivillige hjælpere må drikke fx en øl efter en ridetur, under en arbejdsdag eller til et arrangement. Dog sådan, at de er i stand til lovligt at køre hjem i bil. Det er ikke tilladt at ride eller omgås heste/ponyer i beruset tilstand.

 

Overtrædelse og konsekvenser:

En medarbejder, et medlem eller en frivillig hjælper, der overtræder ovenstående bliver indkaldt til en samtale med bestyrelsen, hvor fremtidigt samarbejde og medlemskab bliver drøftet. Gentagelsestilfælde medfører afskedigelse eller bortvisning

Juli 2015 / opdateret feb. 2021